capital.bg: Тайна е колко струва хлябът в затворите в страната

Десетките милиони левове за доставки на храни за затворите са строго пазена тайна. Въпреки че разходите са публични и договоирите се сключва чрез обществени поръчки от Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” (ГДИН) към Министерството на правосъдието, отказаха да дадат информация кои фирми са получавали пари от 2014 г. насам и колко точно са похарчените средства.

Последно дирекцията сключи договор на 12 март 2020 г. за 55.9 млн. лв. с ДДС за доставки на хранителни продукти за всички затвори в страната през следващите пет години. Обстоятелствата около търга обаче повдигат сериозни въпроси за ефективността на публичните разходи и двойните стандарти на възложителя, който уж се стреми към конкуренция, но подписва договор при абсолютна липса на такава – в търга имаше само един участник.

Преди това в продължение на поне пет години ГДИН няма нито един успешно проведен търг за храна. Това вероятно значи, че са подписвани договори без състезание или анекси към предишни възложени поръчки. Публичните данни за това обаче са оскъдни, а дирекцията не желае да повдигне завесата.РЕКЛАМА

Тази информация е тайна

“Капитал” поиска сключените договори по поръчки за доставки на храни от 2012 до 2018 г., както и изплатените суми по тях, по реда на Закона за достъп до обществена информация. Причината е, че те не са публикувани в профила на купувача на ГДИН и е изключително трудно да се проследи кой е доставял храни на затворите през последните години, както и сумите, които са платени за тази дейност.

Справка в регистъра на Агенцията за обществени поръчки (АОП) дава ограничена информация за договорите – няма нито единични цени за продуктите, нито самите договори, нито сумите, които реално са платени за тези дейности, както и самите контрагенти.

Така не е ясно как са изпълнявани доставките на храни за затворите в продължение на години, въпреки че е сигурно, че не са прекъсвани. Например три поръчки, обявени през есента на 2017 г., и една от април 2018 г. са спрени, като редовен проблем са решения на Комисията за защита на конкуренцията за открити нередности. Последната обявена процедура преди това е от 2015 г., но и тя е прекратена. Taка на практика от поне пет години няма успешно проведена открита процедура за доставки на храни.

КАПИ

i

ЧЕХ – ЙОСИФ НОВОСАД ООД

 • Собствен капитал9,3
 • Печалба1,7
 • Активи25,4
 • Пасиви16,1
 • Брой заети170
 • Приходи44,2

Пълен профил ›Данните са за 2019 година и са по последния подаден отчет на дружеството. Сумите са в млн. лв.

КАПИ

i

ФИНАНС ГРУП 2013 ЕООД

 • Собствен капитал2,9
 • Печалба1,0
 • Активи3,0
 • Пасиви0,1
 • Брой заети5
 • Приходи1,7

Пълен профил ›Данните са за 2019 година и са по последния подаден отчет на дружеството. Сумите са в млн. лв.РЕКЛАМА

В отговор на заявлението на “Капитал” ГДИН изпратиха линкове към публичната информация в АОП, в която обаче не се съдържа поисканата информация.

Същият този изпълнител

Послдният официален договор за доставка на храна в затворите е от 2014 г. Тогава в процедура по договаряне без предварително обявление (не открит търг, както би следвало да бъде) е избрано обединението ЧЕХ ГРУП, като “поървоначална обща прогнозна стойност на поръчката” според документите е 1.09 млн. лв. Не е ясно обаче колко точно е финално изплатената сума, както и какви са договорените цени на отделните продукти.

Въпросното обединение се състои от две фирми – “Чех Йосиф Новосад” и “Финанс груп 2013”. Именно те спечелиха мегапоръчката за 55 млн. лв. тази пролет, но и друг път са печелили в тандем поръчки на ГДИН, като по публични данни сумата е общо около 4 млн. лв.

“Чех Йосиф Новосад” е с мажоритарен собственик 23-годишният Йосиф Новосад, а негов съдружник е Пламен Стефанов Пенчев. Фирмата е производител на колбаси, млечни продукти и т.н.

“Финанс груп 2013” пък е собственост на Ирина Георгиева, която е и майка на известната поп певица Гери-Никол. Всъщност дружеството основно изпълнява поръчки за строителство. Фирмата има 10% участие в консорциума “Антична Сердика”, реставрирал ларгото в София и нашумял покрай скандала “Ало, Банов”. Дружеството изпълнява и ремонт на бургаското пристанище за 2.9 млн. лв.

Leave a Reply